Rüya Saç Kestirmek

Rüyada Saç Kestirmek
Rüyada Saç Kestirmek, rüya tabiri rüya tabirleri hakkında bilgiler görüntülenirken şunu söylemek isterim rüya tabiri nedir rüya nedir rüya tabir edilmelimidir zamanla bunlarıda sizlerle paylaşacağım.

Genç birinin rüyada saçının ağaradığını görmesi, vakar ve temkine ve uzun ömre delalet eder diye rüya tabiri olur. Rüya tabirleri Rüyada görülen aklık, sakal ve başın tamamında olursa, bu rüya, fakirliğe aittir diye rüya tabiri olur.
Rüyada saçının bir kısmının ağardığını görmek, rüya tabiri vakar ve temkinin çok iyi olduğuna, başı ağaranın zevcesi hamile ise, bir erkek çocuğunun olacağına alâmettir.
Rüyada sakalındaki beyaz tüyleri yolduğunu veya kestiğini görmek, rüya tabiri ihtiyarlara hürmete delalet eder. Evli kadının rüyada saçının ağardığını görmesi, rüya tabiri kocasının günahkar ve fasık olduğuna delâlet eder.
Rüyada saç ağarması, rüya tabiri koybolmuş bir kişinin veya misafirin gelmesine işarettir. Rüyada vücudundaki kılların ağardığını görmek, rüya tabiri zengin için malının gideceğine, fakir için de, ödenmesi güç olan borca delalet eder diye rüya tabiri edilir.
Saçı sakalı ak bir kişinin, rüyada saçının daha fazla ağarmış olduğunu, fakat bunların içinde siyah tüylerin de bulunduğunu görmesi, rüya tabirleri kaynaklarına göre rüya tabiri olgunluğa ve kemale delalet eder. Sakalında beyazlık bulunmayan bir kimsenin rüyada sakalında üçe kadar beyaz tüy belirdiğini görmesi, erkek bir çocuk ile tabir olunur ve o zatın erkek bir çocuğa dünyaya gelir. Rüyada hasta bir adamın saçının ağardığını görmesi, rüya tabiri ölüm
ve kefene aittir. Rüyada askerin yekûnunun başının ağardığını görmek, zaaf ve firara delâlet eder ve asker düşman karşısında tutunamaz.
Rüyada saç görmek, rüya tabiri mala ve uzun ömre delalet eder. Bir kimsenin rüyada saçının düz ve kıvırcık olduğunu görmesi, rüya tabiri şeref ve bahtiyarlığa işarettir.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki:
Rüyada başını saçını tıraş ettiğini görmek, dört anlamda tabir olunur:
  • a) Hac,
  • b) Sefer,.
  • c) İzzet ve makam,
  • d) Mertebe

Rüya tabirleri Rüyada kulakta kıl görmek, rüya tabiri ilme veya işitilecek bir söze delâlet eder. Rüyada gür saç görmek, rüya tabiri mala ve uzun ömre işarettir. Bundan dolayı rüyada saçlarının uzadığını görmek, rüya tabiri ömrü uzun olur anlamına gelir. Rüyada başındaki gür bir saçı başka bir saçla ördüğünü görmek, rüya tabiri zengin için malın artmasına ve ödünç aldığı malla ticarette bulunmasına delalet eder. Bu rüya tabiri, fakir hakkında borca işarettir.
Bir kadının rüyada saçının uzun olduğunu ve bundan da çok memnun kaldığını görmesi, rüya tabiri kendisi hakkında güzel ve makbuldür. Çünkü saç kadının zinetidir. Rüyada saç ördüğünü görmek, rüya tabiri işleri pürüzsüz yapmaya delalet eder. Kadınların rüyada saçlarını örmesi hayra, saç örmeyi kendisine adet edinen bir erkeğin rüyada saçını örmesi, rüya tabiri mal biriktirme ve onu muhafaza etmeye işarettir.
Rüyada hac zamanı saçını kestiğini ve kısalttığını görmek, rüya tabiri hayır ve emniyete delalet eder. Kederli ve üzüntülü kimsenin rüyada saçını gür görmesi, keder ve üzüntüsünün artacağına delâlet eder. Sevinçliler için de gür saç sevinçlerinin artmasına delâlet eder.
Rüya tabirleriRüyada başının ön tarafındaki saçlarını dağınık ve perişan görmek, zillet ve perişanlığa delâlet eder. Rüyada koltuk altının kılının uzun olduğunu görmek, rüya tabiri rüya sahibinin istek ve arzusuna kavuşmasına ve dinin sağlam olmasıyla yorumlanır.
Rüyada avuç içi ve ayak altı gibi uygun olmayan yerde saç bittiğini görmek, rüya sahibinin rahatının bozlumasma veya Allah'ın rızası bulunmayan bir işe teşebbüsüne delâlet eder. Rüyada bazı kere saçın güzelliği salih amellere, bazı kere de, uzunluğu ve örülü olması vezinli kafiyeli şiir söylemeye delâlet eder.
Rüya tabirleri Rüyada görülen kaş, kiprik, kol, göğüs ve baldır kılı, rüya tabirierkekler için zinet, kuvvet ve daimi bir mala delâlet eder. Bir insanın rüyada saçının hayvan saçı gibi olduğunu görmesi, rüya tabiri zahmet ve meşakkat çekmeye işarettir.
Rüyada evli bir erkeğin vücudunda saç bittiğini görmesi, rüya tabirionun zevcesinin hamile olduğuna delalet eder. Kadının rüyada saçının kömür gibi siyah olduğunu görmesi, kocasının malıyla zengin olmasına işarettir. Rüyada kendi saçını kestiğini görmek, rütbe ve makamdan düşmeye alâmettir.
Bir kimsenin rüyada saçlarının döküldüğünü görmesi, servetinin elinden gitmesine ve halkın gözünden düşmesine delâlet eder. Rüyada kel bir kadın görmek, fitneye işarettir. Rüyada saç kıran illetine mübtelâ olmak, rütbenin gitmesine delâlet eder.
Adet ve itiyadı olmadığı halde rüyada saç ördüğünü görmek, kadın ve erkek için işlerinin durgunluğuna, fazla borçlanmaya ve bazan da işinde aciz olmasına alamettir.
Rüya tabirleri Rüyada saç tarayan bir kimseyi görmek, insanların üzüntü ve kederlerini gideren şahsa delâlet eder. Rüyada kadınların saçlarını tarayan ve gelinin yüzünü bezeten kadını görmek, iffetli ve örtülü bir kadına delâlet eder. Bir kimsenin rüyada kadınların saçlarını tarayan kişiye yaklaştığını görmesi, halkın nezdinde kadr ve hürmetinin artmasına delâlet eder.
Rüya tabirleri Rüyada gelinleri süsleyen bir kadının bekâr bir adamın yanına girmesi, o adam için evlenmeye delâlet eder. Yine rüyada saç tarayan kadını görmek, malı ve serveti çok bir kadına işarettir. Bazı kere de saç tarayan kadın itriyatçıya, hamama ve tarağa delâlet eder. Saç tarayan kadın, anne ile de tâbir olunur. Çünkü anne çocuklarının saçını tarar.
Rüya tabirleri Rüyada görülen saç, mala ve ömrün uzun olmasına yorumlanır. Bundan dolayı saçlarının uzadığını gören kimsenin, ömrü uzun olur. Başındaki gür bir saçı başka bir saçla ördüğünü gören kimse, zengin ise malı artar ve ödünç aldığı malla ticarette bulunur. Eğer fakir ise, borçlanır.
Saçının düz veya kıvırcık olduğunu gören kimse, şerefli ve bahtiyar olur. Saçı kıvırcık olmayan kimse, saçının kıvırcık olduğunu görürse, bulunduğu durumdan pişmanlık duyar. Saçının uzun olduğunu ve kendisinin de bundan çok memnun kaldığını görmek, özellikle kadınlar hakkında, güzel ve makbuldur. Çünkü onlar süs için başkalarının bile saçlarını kullanırlar. Saçının çoğaldığını, sakalının uzadığını ve bütün saçlarını örüp başına bir takım örükler yaptığını görmek, üzerinde biriken borçlara yorumlanır. Rüyada görülen saç, sahibi için maldır. Bıyık ve koltuk altı kıllarını traş etmek, borçları ödemeye, kederin gitmesine ve sünnet-i seniyyeye uymaya delildir.
Saç örmek işleri pürüzsüz yapmaktır. Kadınların rüyada saçlarını görmesi hayra yorumlanır. Bunların dışında, fakir olan insanların rüyada saç örmesi, işlerinin tükenmemesine yorumlanır. Saçının normal yerlerin dışında bittiğini gören kimseye üzüntü ve keder isabet eder. Hac zamanı saçını kesmek veya onu kısaltmak emniyete yorumlanır.
Çirkinleştirmeyecek şekilde rüyada saçını kısaltmak ve yolmak, rüya tabirihüzün ve kederin gitmesine yorumlanır. Bazı yorumcular, rüyada saç yolmak, rüya tabiri sahibinin borcunu zorla ödeyeceğine yorumlanır, demişlerdir. Rüyada saçını gür görmek, kederli kimseler için kederinin artması, sevinçliler için de sevinçlerinin artmasıdır. Kadının rüyada saçını siyah görmesi kocasının onu sevmesi ve kocasının halinin doğruluğuna yorumlanır. Başının ön tarafındaki saçlarını dağınık ve perişan gören kimsenin, rüya tabiri zelil olur. Arka tarafındaki saçlarını dağınık gören kimsenin ise, ihtiyarlığında hor ve hakir olacağına yorumlanır.
Koltukaltı kılının uzunluğu, rüya sahibinin istek ve maksadına kavuşması ve dininin sağlam olmasına yorumlanır. Koltukaltı kıllarının çokluğunu görmek ise, rüya sahibinin ilim, yüksek rütbe ve ticarete, ayrıca şecaatle mal biriktirmek isteyen birisi olduğuna, din, insanlık ve kendisinden beklenen güzel hasletlere meyil ve rağbeti olmadığına yorumlanır. Saçlarının uzunluğu, emsaline benzemez bir şekilde ise ve bu halde de halk arasında dolaştığını gören kimse, borca girer ve geçim sıkıntısı çeker.
Rüyada saçını normal olarak yağladığını görmek, zinnettir. Eğer yağı normalden fazla sürdüğünü görse, üzüntü ve kedere düşer. Eğer yağın kokusunu alırsa hayırla anılacağına alamettir. Bir kimse, yüzünde veya kıl bitmeyeceği bir yerde kıl bittiğini görse, çok borçlanır. Elinin içinde kıl bittiğini görene, bir menfaat erişir. Göğüs ve dilde görülen kıl, azsa hizmet, güzel söz, ilim ve zekaya, fazla ise, keder hüzün vs. şeylere yorumlanır.
Karın kıllarının çok olduğunu gören kimsenin, borcu çok olur, üzüntülü ve kederli bir halde bulunur. El kıllarının dağıldığını gören kimsenin, rüya tabiribütün kazandığı şeyler ondan gider. Rüyada saçlarının birbiri ardınca düştüğünü gören kimsenin, çalışarak kazandığı ve zorlukla elde ettiği şeylerin elinden çıkmasına yorumlanır. Kadının, rüyada kendi saçını görmesi, rüya tabiri onu koruyacak kimseye yorumlanır.
Kadının, rüyada kendi saçını görmesi, rüya tabiri onu koruyacak kimseye yorumlanır. Bazen saç ekilmiş tarlaya, mala, şöhrete, kız için kocaya, bekar erkek için de zevceye ve kendisiyle iftihar edilen ve dünya zineti say ılan çocuğa yorumlanır. Saçın, güzelliği, siyahlığı ve uzunluğu anlattığımız kimselerin hallerinin güzelliğine, saçın kısalığı, beyazlığı ve pis kokması da, yine anlatılan kimselerin kötü hallerine ve yaramazlıklarına yorumlanır. Saçını kesmek, ilim ve hidayete, eğer hac mevsiminde olursa, bazen hac yapmaya da yorumlanır. Kulak kılı, ilim veya işitilecek bir sözdür. Burun kılı, kendisinde mihnet ve sıkıntı sezilen haber veya gizli maldır.
Yalnız ve kocasız bulunan kadının bedeninde kıl görülmesi, rüya tabiri onun kocasız durmasına veya erkek gibi çoluk-çocuğunun işlerini yürütmesine yorumlanır. Küçük çocuk için saç uzun ömürlü olmasına yorumlanır. Avuç içi ve ayak altı gibi uygun olmayan yerde saç bitmesi, rüya tabiri rahatının bozulmasına veya Allah'ın rızası bulunmayan bir işte çalışmasına yorumlanır. Rüyada erkeğin vücudunda saç bitmesi, rüya tabiri onun hanımının ise, zenginliğinin gitmesidir. Göğüste bulunan kılların çokluğu, rüyay ı görenin borcuna yorumlanır. Rüyada kendi saçını kestiğini gören kimse, rütbe ve mertebesinden düşer. Bir kadın rüyada saçının kömür gibi siyah olduğunu görse, kocasının malıy la zengin olmasına yorumlanır. Rüyada yanağının üzerinde güzel saç bulunduğunu gören kimsenin, sağlam ve gönlü temiz biri olduğuna yorumlanır.

SAÇ AĞARMASI

Rüyada saç ağarması, rüya tabiri gençler için vakara yorumlanır. Bazı yorumcular, ömrün uzun olmasına, bazıları da zay ıflığa yorumlanır, demişlerdir. Aklık sakal ve başın tümünde olursa, fakirliğe yorumlanır. Bir kimse saçının bir kısmının ağardığını görse vakar ve temkinin çok iyi olduğuna, başı ağaranın hanımı hamile ise, bir erkek çocuğunun olacağına yorumlanır. Bir kimse sakalındaki beyaz tüyleri yolduğunu veya kestiğini görse, o adam ihtiyarlara hürmet eder. Bazı yorumcular baş ağarması, kaybolmuş bir kimsenin veya misafirin gelmesidir, demişlerdir. Vücut kıllarının ağardığını gören zengin ise, malının gideceğine, fakir ise, ödenmesi güç olan borca işarettir. Korkan kimse için saç ağarması, hakim ve melikten kurtulmaya işarettir. Bazı yorumcular, kadının saçının ağarmasını görmek, rüya tabiri kocası veya kocasının akrabaları tarafından çirkin söz işiteceğine, bazen de, boşanmaya yorumlanır, demişlerdir. Çünkü erkekler kadının saçının ağarmasını, hoş görmezler.
Sakalı siyah bir kimse sakalının beyaz olduğunu görse, rüya tabirio adamın dini veya malı gider. Sakalı siyah olan bir kimse sakalında üçe kadar beyaz tüy belirdiğini görse, erkek bir çocuğu doğar. Eğer aynı rüyay ı gören kimsenin kayıp bir şeyi olup, kendisi de kay bolan şeyi çok seviyor ve bulunmasını da çok arzu ediyorsa, o kaybı gelir. Bir kimse rüyada sakalının beyaz ve temiz olduğuna görse büyük bir borç, sıkıntı ve hapislik toplanır. Saçından ağarmış bulunan tüyleri yolduğunu gören kimse, muhalefette bulunur. İhtiyarlara, saygı göstermez.

SAÇ DÖKÜLMESİ

Rüyada saçlarının dökülmüş olduğunu gören kimsenin, servetinin gitmesine ve halkın gözünden düşmesine yorumlanır.