Rüyada Ağız Görmek

rüya yorumları
Rüya Tabirleri
Rüyada ağız görmek, ölüme, hayata, söze, meskene, kaba, hamama, değirmene, mahzen ve sandığa, zevceye, içine su dökülen çukura, isteğe, tehlikeli yerlere, mabede, rızka, sanata ve hidayete delalet eder. Hasta olan bir kimse, ağzının büyük ve güzel olduğunu görse, o hastanın selamet ve hayatına delalet eder der rüya tabirleri.

Rüyada ağız görmek, içine giren şeyleri yuttuğundan ve belirsiz kaldığından su dökülen çukura, bütün maksatlar kendisiyle anlatıldığından maksada, ona giren şey onda helak olduğundan tehlikesi yere, temiz bir yer olduğundan mabede, hayatını idame ve hareketini sağlamak için rızıklandığından rızka delalet eder diye yorumlanır rüya tabiri. Ayrıca rüyada ağız görmek, halime kadının doğum yapıp kurtulmasına da delalet eder der rüya tabirleri.
Rüyada ağız görmek, Ağzının güzel koktuğunu görmek, güzel sözler söyleyeceğinize, fena koktuğunu görmek ise fena sözlere işarettir diye yorumlanır rüya tabiri. Ağzının üzerine mühür vurulduğunu görmek, eğer mühürleyeni bilmezse, rüya sahibi için boşboğazlık kabilinden sözler söylememesine, eğer kimin mühür vurduğunu biliyorsa, o adama karşı ileri geri lakırdı söylememesine, aksi takdirde ondan bir fenalık göreceğine delalet eder der rüya tabirleri.

Rüyada ağız görmek, Ağzında gem olduğunu görmek, oruç ile yorumlanır. Bu tabir rüya sahibinin dindar olmasına aittir diye yorumlanır rüya tabiri. Ama kötü bir kişi ise
bu bir ihtardır der rüya tabirleri.

Rüyada ağız görmek, Bir yorumcuya göre ağız bilim ve zikrin olduğu kadar küfür ve isyanın da çıktığı yerdir diye yorumlanır rüya tabiri. Ağızdan berrak bir su çıktığını görmek, sözlerinden insanların yararlanacağına; ağzından kan ve irin aktığını görmek, insanları inciteceğine ve günah kazanacağına; ağzından şerbet veya süt aktığını görmek, zikir ve ibadetle meşgul olacağına; tatlı dilli ve herkesi memnun edeceğine; ağzından acı, ekşi veya sıcak su aktığını görmek, kötü sözler söyleyip halkı kandırmaya yahut sert ve kırıcı sözleri ile onları inciteceğine işarettir der rüya tabirleri.

Rüyada ağız görmek, Rüyada ağız görmek, işlerin hem başlangıcı hem de sonudur. Rüyada söylediği her söz, sahibinin hayrına ve şerrine işarettir. Yediği yani ağzına soktuğu şey de onun kısmeti ve rızkıdır der rüya tabirleri.

Rüyada ağız görmek, işin başlangıcı ve sonu olarak tâbir edilmiştir. Yine rüyada ağız görmek, umurun anahtarı ve fatihası, rızkın mecrası, kuvvetin mahalli olarak tâbir olunur rüya tabirleri.
Rüyada ağızdan çıkan şey, o kişinin hayır ve şerden söylediği sözü, ağıza giren şeyde, o kişinin rızkıdır der rüya tabirleri.

Nablûsî demiştir ki:
- Bir kimse rüyada ağzının yok olduğunu görse, bu onun ölümüne delâlet eder.
İbn-i Sîrîn demiştir ki:
- Rüyada ağzının üzerinde bir bağ olup kapalı halde görmek, beş şekilde tâbir olunur rüya tabirleri:
 • a) Ölüm,
 • b) Şiddetli hastalık,
 • c) Ayaklanma, taşkınlık,
 • d) Dilsizlik,
 • e) Sükût.
Rüyada ağız görmek, Rüyada ağzına ilaç cinsinden bir şey koyduğunu görmek, dinde salâha, gıda olan birşey koymak yine salâha delâlet eder. Faydasız bir şey koymak ise gam ve kedere işarettir rüya tabirleri.
Rüyada ağız görmek, Rüyada ağzını pek büyük olmuş görmek, rızkın ve malın ziyade artacağına alâmettir.
Ağzının küçüldüğünü görmek de bunun zıddı, rızkın ve maişetin darlığına delâlet eder rüya tabirleri.
Câfer-i Sâdık hazretleri demiştir ki:
- Rüyada ağız görmek, Rüyada ağız görmek yedi veçhile tâbir olunur.
 • a) Menzile (küçük merhale),
 • b) Me'va (yurt, mesken),
 • c) İlmin hazinesi,
 • d) Müftah-ı umur,
 • e) Çarşı,
 • f) Kapıcı,
 • g) Vezir..
Rüyada ağız görmek, Rüyada ağzına süt veya şerbet aktığını görmek, zikir ve tesbih ile meşgul olmaya delâlet eder rüya tabirleri.
Rüyada ağız görmek, Rüyada ağzının güzel koktuğunu görmek, güzel söz, zikir, tesbih, hamd ve senaya delâlet eder. Fena koktuğunu görmek de fena söze ve küfre işarettir.
Rüyada ağız görmek, Rüyada ağzının eti çürüyüp koptuğunu görmek, belâ ve musibete, zarar ve ziyana delâlet eder rüya tabirleri.
Hasta olan biri, rüyada ağzının büyük ve güzel olduğunu görse, hastalıktan şifa
bulmasına ve selâmete delâlet eder rüya tabirleri.
Rüyada ağız görmek, Rüyada ağzının yok olduğunu görmek, hanenin harap olmasına, kabın kırılmasına ve zindanların boş kalacağına alâmettir.
Ibn-i Kesir (rh.a) demiştir ki:
- Rüyada ağız görmek vaaz, zikir ve mecrâ-yı ilimdir. Ağzından berrak su aktığını görmek, ilim ve fazlından diğer insanların istifade edeceğine dalâlettir rüya tabirleri.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Rüya Tabirleri