Rüyada Ölü Görmek

rüya yorumları
Rüya Tabirleri

Rüyada Ölü Görmek, Rüyada ölmek, dince eksiklik ve bozuktur der rüya tabirleri. Ağlaşarak tabut üzerine konup bir grup adamların omuzlarında kabristana götürülüp henüz defnedilmemiş ise, rüya sahibinin dünyada yücelmesine ve büyük bir mevkiye geçmesine yorumlanır. Eğer toprağa defnedilmiş olursa, iyilik ümit edilmez, belki dünyası ona galip gelir der rüya tabirleri.
Rüyada Ölü Görmek, Rüyada öldüğünü ve bir grup insanların omuzlarında götürüldüğünü, ancak defnedilmediğini gören kimse, düşmanını kahreder. Eğer memurluğa ehilse, memur olur.
Rüyada öldükten sonra yaşadığını gören kimse, fakirlikten sonra zengin olur veya günahlarından tövbe eder. Eğer bu rüyayı gören misafir ve garip ise, salimen vatanına döner.
Tanınmayan bir kadının ölmesi, yağmur yağmamasına, öyle bir kadının yaşaması ise, Allah (C.C.)'ın yağmurla yeryüzünü ihya etmesine yorumlanır.
Rüyada bir ölüyü yüklendiğini gören kimse, dinsiz bir adamın zahmet ve meşakkatini üzerine alır. Rüyada ölülerin götürüldüğü şeklin dışında bir ölüyü yüklendiğini gören kimse, haram mala kavuşur.
Rüyada Ölü Görmek, Rüyada ölünün kendisini hakkında veya başkası hakkında verdiği haber doğrudur. Çünkü ölü hakka yönelerek, batıldan çıkmış ve batıl şeyleri terketmiş olduğundan, hak ve doğrudan başka bir şey söylemez. Eğer o ölü geçmişte olmamış bir şeyi haber verse, bu rüya karma karışık bir rüya olduğundan itibar edilmez der rüya tabirleri.
Bir kimse rüyada bir ölüyü güzel bir şekilde veya beyaz ve yeşil elbiseli olduğu halde güleryüzlü ve sevinçli olarak görse, o ölünün görüldüğü gibi ahiretter nimetler içinde bulunduğuna yorumlanır. Eğer ölünün saç ve sakalının tozlu ve dökük, elbiselerinin de çürümüş olduğunu veya ağladığını ve yüzünü buruşturmuş olduğunu görse, o ölünün durumunun kötü olduğuna, kabirleri ziyaret etmeye ve devamlı olarak hayırla dua etmeye, bazen de bu rüya misafirlerini ağırlamasına ve fakirleri ziyaret etmeye yorumlanır.
Rüyada ölü olan birisinin ardınca gittiğini gören kimse, o ölünün mesleğine uyar. Din ve dünyaca onun izini takip eder der rüya tabirleri.
Ölmek, büyük bir günahtan pişmanlıktır. Bazı yorumcular, ölüm alametleri olmaksızın rüyada uyurken hastalanmaksızın öldüğünü gören kimsenin, ömrü uzun olur, dediler der rüya tabirleri.
Rüyada, ölüm anında ve ölüm sıkıntıları içinde olduğunu gören kimse, kendi menfaati veya başkaları için zalim olur der rüya tabirleri.
Rüyada öldüğünü ve yer üzerinde çıplak olduğunu gören kimse fakir olur. Eğer yatak üzerinde olursa, o kimse için dünya ferahlık olur, sedir üzerinde olursa, rütbe ve şerefe kavuşur der rüya tabirleri.
Ölüm, bir şeyden korkan veya üzüntülü bulunan kimse için hayra yorumlanır. Hasta adamın kendisinin öldüğünü görmesi, hastalığından iyileşmesine yorumlanır der rüya tabirleri.
Rüyada ölü olduğunu gören sevinir ve durumuna imrenilir. Ölünün bir şey yemesi o şeyin pahalanacağına yorumlanır. Rüyada Ölü Görmek, Rüyada teneşir üzerinde olduğunu gören kimsenin, işleri ilerler, günah üzüntü ve borçtan kurtulur.
Rüyada ölüleri kabirlere taşıdığını gören kimsenin, doğru bir iş yaptığına yorumlanır. Rüyada ölüleri çarşı ve pazara taşıdığını gören kimse, ihtiyacına kavuşur ve ticareti canlanır der rüya tabirleri.
Rüyada Ölü Görmek, Bir ölünün sağ olduğunu gören kimsenin ümidini kestiği bir işi vücuda gelir. Eğer sıkıntı içinde ise, tahmin edemediği bir yerden kolaylık gelir. Ölünün kendisiyle şakalaştığını görse, bu rüya sahih değildir der rüya tabirleri. Çünkü ölü şaka devresini bitirmiştir.
Bir kimse rüyada ölülerin ikinci defa olarak öldüklerini görse, o ölülerden birisiyle adaş bir şahsın öleceğine yorumlanır. Rüyada ölüye yiyilen ve içilen şeylerden bir şey verdiğini gören kimsenin, malına zarar gelir der rüya tabirleri.
Sağ olan bir kimse giydiği elbisesini ölüye verdiğini görse, ölür ve onlara kavuşur. Eğer o elbiseyi emanet olarak veya yıkaması için yahut o elbiseye herhangi bir şey yapsın diye verse, bu durumda rüya sahibine veya malına gelecek bir zarar yoktur der rüya tabirleri.
Rüyada Ölü Görmek, Rüyada bir ölünün kendisine elbise veya gömlek yahut bir sarık verdiğini gören kimse, o ölünün hayattaki yaşayışı gibi yaşar. Gömlek ölünün geçimi gibi bir geçimdir. Sarık ölünün şöhret ve rütbesi gibi şöhret ve rütbesidir. Ölünün sana verdiği iyi ve güzel her şey, ümit etmediği yerden gelecek bir hayırdır.
Bir kimse rüyada elini bir ölünün tuttuğunu görse, o kimseye ümidini kestiği bir yerden mal erişir. Rüyada ölü ile konuşmak uzun ömürdür der rüya tabirleri. Rüyada Ölü Görmek, Ölüden bir şey almak rızıktır. Ölü ile konuştuğunu gören kimse ile halk arasında, anlaşmazlık çıkar, ancak sulh ile sonuçlanır.
Rüyada tanıdığı bir ölüyü öptüğünü gören kimse, ölünün geriye bıraktığı ilim, eser veya maldan faydalanır. Tanımadığı bir ölüyü öptüğünü görse, tahmin etmediği bir yerden ona mal gelir der rüya tabirleri.
Rüyada ister erkek, isterse kadın olsun tanıdığı bir ölüyle cinsi münasebet yaptığını gören kimse, ümidini kestiği bir şeye kavuşur veya ümidi kalmadığı bir iş, o ölünün nesli tarafından meydana getirilir. Hayatta olan birisinin bir ölüyü dövmesi onun borcunu ödemesine yorumlanır.
Rüyada Ölü Görmek, Bir kimsenin rüyada bir ölünün uykuda bulunduğunu görmesi, o ölünün ahiretteki rahatlığına ve iyi haliliğine yorumlanır. Rüyada Ölü Görmek, Ölüyü çıplak olarak görmenin yorumu da böyledir. Hayatta olan birisinin rüyada ölüyle bir yatakta uyuduğunu görmek, o kimsenin ömrünün uzun olduğuna yorumlanır.
Bir kimse rüyada hayatta olan bir şahsın, ölünün ardı sıra gittiğini ve bir yere girip çıkışında ondan hiç ayrılmadığını görse, o şahsın din ve dünya işlerinde o ölünün meslek ve yoluna uyduğuna yorumlanır der rüya tabirleri.
Bir kimse rüyada kendisinin ebedi bir hayat içinde olduğunu söyleyen bir ölü görse, onun şehitlik mertebesinde olduğuna ve ahiret nimetleriyle nimetlenmesine yorumlanır. Rüyada anasının öldüğünü gören kimse, dünyaca zarara uğrar ve durumu bozulur.
Bir ölünün kendisine görmediği bir yerden seslendiğini ve kendisinin de ona cevap verdiğini gören kimse, ölür. Rüyada Ölü Görmek, Rüyada Ölüm, bazen mü'min için şerefe, bazen de uzlete çekilmeye yorumlanır der rüya tabirleri.
Aniden ölüm fakir için zenginliğe; zengin için de, fakirliğe yorumlanır. Rüyada bir ölü ile beraber bir Yahudi veya Hristiyan görülmesi, bazen de o ölüyü cehennem ateşinden kurtaracak bir amelin bulunduğuna yorumlanır rüya tabirleri.
Bekar bir kadının rüyada bir ölüyle evlenmesi, kocaya; evliler için de boşanmaya yorumlanır. Bazen onun ölüyle evlenmesi, ölünün Allah (C.C.) yanında iyi halli oluşuna yorumlanır rüya tabirleri.

Rüyada Ölü Görmek, Bir kimsenin rüyada öldüğünü ve insanların omuzlarında götürüldüğünü, ancak defhedilmediğini görmesi, düşmanlarını kahretmeye delâlet eder rüya tabirleri.
Rüyada öldükten sonra yaşadığını görmek, fakirlikten sonra zenginliğe, sıkıntıdan sonra genişliğe, günahlardan sonra da tev-beye delâlet eder rüya tabirleri.
Bir kişinin rüyada öldüğünü, ölümle beraber ağlaşarak tabut üzerine konup bir kısım adamların omuzlarında kabristana götürüldüğünü, ancak defnedilmediğini görmesi, dünyaca yücelmeye ve büyük bir mevkiye geçmeye delâlet eder rüya tabirleri.
Rüyada hiç tanınmayan bir kadının öldüğünü görmek, yağmur yağmamasına, öyle bir kadının yaşadığını görmek ise, Allahu Teâlâ'nın yağmurla yeryüzünü ihya etmesine alâmettir. Rüyada bir ölüyü yediğini görmek, uzun ömre, sevince ve imrenilecek bir hale delâlet eder rüya tabirleri.
Rüyada Ölü Görmek, Hasta kimsenin rüyada öldüğünü görmesi, hastalıktan şifa bulmaya ve afiyete işarettir rüya tabirleri.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki:

Rüyada bir ölüye yol gösterdiğini gören kimse, ilim ve hikmete nail olur ve onun vasıtasıyla ehl-i delâletten bir cemaat hidayete erer.
Rüyada bir ölü ile minder üzerinde kucaklaştığını görmek, çok uzun yaşamaya delâlet eder. Rüyada bir ölünün yemeğinden yediğini görmek, toprakta gizlenen bir hazineye nail olmaya delâlet eder rüya tabirleri.

Ibn-i Sirîn (rh.a.) demiştir ki:

Rüyada Ölü Görmek, Rüyada bir ölünün dirilerek kendisine sen ölü müsün diye sorunca, hayır ben diriyim dediğini görmek, o ölünün ahiretteki saadetine ve güzel haline delâlet eder. Rüyada bir ölünün ferah ve sevinçli halde kendi evine girdiğini ve kendisine selâm verdiğini gören kimse selâmete ve sıhhata nail olur anlamındadır rüya tabirleri.

Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki:

Rüyada bir ölünün dirildiğini görmek, salâha ermeye ve hiç ummadığı yerden mesrur olacağı bir şeyin gelmesine delâlet eder. Rüyada bir ölünün kendisine Kur'ân-ı Kerim veya fıkıh kitabı gibi bir şey verdiğini görmek, taat ve hayrata muvaffakiyete delâlet eder. Rüyada ölüye bir şey sattığını görmek ise, o şeyin pahalanmasına işarettir rüya tabirleri.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:

Rüyada bir ölünün kendisine yıkanmış bir elbise verdiğini görmek, zengin olmağa, bir ölünün elbisesinden olmayan bir elbise verdiğini, bunu alıp giydiğini ve sonra çıkarıp ölüye iade eylediğini görmek de, kendi evinden bir kimsenin vefatına delâlet eder.
Rüyada bir ölünün hasta olduğunu görmek, o ölü kişinin Alla-hu Teâlâ ile arasında olan şeylerden mesul olduğuna delâlet eder. Rüyada Ölü Görmek, Rüyada ölünün üzerinde kirli, paslı, yırtık pırtık elbise görmek de böyle tâbir edilir. Rüyada ölünün iyi ve güzel bir şeyi kendisine verdiğini görmek, rüya sahibi için iyi bir rızıktır. Ve hiç ümit etmediği yerden ona bir hayır erişir diye yorumlanır rüya tabirleri.
Rüyada Ölü Görmek, Bir kimsenin rüyada ölüleri çarşı ve pazara taşıdığını görmesi, ticaretinin artmasına, ihtiyaçlarının karşılanmasına ve menfaata delâlet eder. Rüyada tanıdığı ve bildiği bir ölünün kendisini öptüğünü görmek, o ölü veya veresesi tarafından gelecek hayra işarettir rüya tabirleri.
Rüyada kendisini tanımadığı bir ölünün öptüğünü görmek, tahmin etmediği bir yerden gelecek hayra delâlet eder. Rüyada Ölü Görmek, Rüyada bir kadının ölü olan bir erkekle evlendiğini ve evine gittiğini ve evinin de erkeğin evine dönüştüğünü görmesi, ömrünün bittiğine ve ecelin geldiğine delâlet eder rüya tabirleri.
Rüyada Ölü Görmek, Bir kimsenin rüyada bir ölüyü dövdüğünü görmesi, yaptığı yolculuktan hayra nail olmaya ve kaybettiği şeye de erişmeye delâlet eder. Rüyada Ölü Görmek, Rüyada zevcesinin öldüğünü ve fakat tekrar dirildiğini görmek, ticaret ve ziraatte kazanca ve rızıkta genişliğe delâlet eder. Rüyada bir ölünün cesedini bulduğunu görmek, beklenmedik yerden erişecek mala işarettir rüya tabirleri.

1 yorum:

  1. ben ruyada oluye cocugumu verdim acaba anlami nedir

    YanıtlaSil

Rüya Tabirleri