Rüyada Kedi Görmek

Rüyada Kedi Görmek
Rüyada Kedi Görmek

Rüyada kedi görmek rüya tabieri, hizmetçidir. Bazı yorumcular kedi, rüya sahibinin ev halkından olan bir hırsızdır, dediler rüya tabirleri. Kedi bir şahsın etrafında dolaşıp onu korumaya çalıştığı halde, o şahsa hem zararı hem de faydası dokunan bir adama yorulur rüya tabirleri.
Bir kimseyi rüyada erkek bir kedi ısırsa veya tırmalasa rüya tabieri o kimse hasta olur. Eğer erkek olan o kedi vahşi ve yabani ise rüya tabieri, hastalık daha şiddetlidir. Isıran kedinin dişi ve ev kedisi olması rüya sahibinin rahat edeceği bir seneye işarettir rüya tabirleri.
Rüyada bir kedi sattığını gören kimse, malını harcar der rüya tabirleri kaynakları. Kedi eti yediğini gören kimse, sihirbazlık öğrenir. Kedi olduğunu gören kimse, hırsızlık ve kendisinde hayır olmayan şeylerle geçinir rüya tabirleri.
Bir kedi ile mücadele ettiğini ve hatta kendisini tırmaladığını veya ısırdığını gören kimsenin rüya tabieri, uzun bir hastalığa yakalanır. Sonra Cenab-ı Hak (C.C.) onu kederden kurtararak, ona ferahlık ve sevinç ihsan eder rüya tabirleri.
Kedi ile yaptığı mücadele ve münakaşada yenilen kimse yakalandığı hastalık, üzüntü ve kederinden acilen kurtulur anlamına gelir rüya tabirleri. Eğer kedi kaybolursa, hastalık veya üzüntü ve kederi artar şeklinde yorumlanır rüya tabirleri.
Bazen kedi görmenin rüya tabieri, zevce için cefaya, evlada, düşmanlığa, hırsızlığa, vefasızlığa, koğuculuk yapmaya, göz ve kaşla işaret ederek ayıplamaya, feryad ve figan etmeye işarettir.
Bazen de kedi, söz ve şaka yapan, manasız ve akıl dışı söz söyleyerek köçekler gibi oynayarak halka kendisini sevdirmeye çalışan bununla beraber bazı durumları dikkatten kaçırmayan ve fırsat buldukça fesat çıkarmaya çalışan bir adamdır. Kedinin fare ile veya kurdun koyunla ittifak halinde görülmeleri nifak ve riyaya yorumlanır. Eğer halk korku içinde iseler düşmanlarından emin olurlur rüya tabirleri.
Bu rüya bazen de düşmanları def etmeye yorumlanır. Bazen de kedi, evladın terbiyesi hususunda çok hırslı olan kadına yorumlanır. Rüyada kedinin bir insanı tırmalaması veya kanını akıtması yahut gözünü çıkarması, düşmanlığı açık olan bir düşmandır şeklinde yorumlanır rüya tabirleri.

Kedi rüyası hizmetçi ile tâbir olunur. Bazı kere de kedi görmek şu şekilde tâbir edilir:

  • a) Düşmanlık,
  • b) Hırsız,
  • c) Hüzün ve keder.
Kirmanî demiştir ki: Rüyada bir kedi öldürdüğünü görmek, hırsızı yakalamaya ve ona galip gelmeye delâlet eder. Rüyada kedi ile kavga ettiğini ve kedinin kendisini tırmaladığını görmek, büyük bir hastalığa delâlet eder. Bir kimsenin rüyada kedinin etinden veya yağından bir şey aldığını görmesi, hırsızın malından elde edilecek menfaata işaretrtir rüya tabirleri.
Rüyada insanı kedinin ısırıp tırmalaması, uzun sürecek hastalığa alâmettir. Rüyada kedi sattığını görmek, malını infak etmeye işarettir. Rüyada kendi evinin dişi kedisinin kendi sahibini ısırması, ev sahibinin rahat edeceği bir seneye delâlet eder. Yabani ve vahşi kedinin ısırması ve çokça zahmet vermesi, rüya sahibinin eziyet ve meşakkat çekeceği şiddetli bir seneye işarettir.
Kedi rüyasını şöyle de tâbir etmişlerdir:
  • a) Zevce için cefa der rüya tabirleri,
  • b) Evlat,
  • c) Düşmanlık,
  • d) Hırsızlık,
  • e) Zina ve vefasızlık,
  • f) Koğuculuk,
  • g) Feryat ve figan...
Nablusî demiştir ki: Rüyada kedi görmek, zinadan meydana gelmiş ve yol üzerine atılmış bilinmeyen çocuğa delâlet eder. Bazı kere de kedi, söz ve şaka yapan, mânâsız ve akıl dışı söz söyleyerek, köçekler gibi oynayarak halka kendisini sevdirmeye çalışan bir adama delâlet eder.
Bazı kere de rüyada kedi görmek, çocuğun terbiyesi hususunda çok hırslı olan kadına delâlet eder. Rüyada kedinin bir kimseyi tırmalaması veya kanını akıtması, yahut gözünü çıkarması, düşmanlığı açık olan bir düşman ile tâbir olunur. Bir kimsenin rüyada kedi olduğunu görmesi, hırsızlık ve kendisine fayda vermeyen şeylere geçirmeye delâlet eder rüya tabirleri...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Rüya Tabirleri