Rüyada Fare Görmek

Rüya Tabirleri
Rüyada Fare Görmek ile ilgili rüya yorumları nı aşağıda sizlerle paylaşacağım ama önceden kişisel fikrimi söylemek istedim fareyi hiç sevmem hoş bir hayvanda değildir inşallah rüyada da görmem...
 • Rüyada birden fazla fare görmek, rızka delâlet eder. Evinde farelerin oynaştığını görmek, rızkın çokluğuna ve devamlılığına işarettir. Çünkü fareler rızık olan yerde oynaşır.
 • Bazı kere de fare görmek, fitneci bir kadına işarettir. Veya bağırıp feryad eden yahudi ve melun bir kadına, yahut bir hırsıza delâlet eder. Zira fareler de yediklerini hep çalarak yerler.
 • Bir kimsenin rüyada fareyi yuvasından çıkardığını görmesinin rüya tabiri, o yerde nimet ve bereketin az olacağına delâlet eder. Rüyada bir fareye sahip olduğunu görmek, hizmetçi ile tâbir olunur.
 • Farenin beyazı gündüze, siyahı geceye aittir diye rüya tabiri edilir.
 • Rüyada farenin bir yeri deldiğini görmek, ev soyan hırsızlara delâlet eder. Yine birçok islami rüya tabirleri kaynaklarında rüyada farenin kendi elbisesini kestiğini görmek, rüya sahibinin geçmiş ömrünü haber vermesine işarettir.
 • Gündüz uykusunda ve gündüz görülen rüyada fareyi sabahtan akşama kadar durmadan gezinir bir halde görmek, rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna alâmettir.
 • islami rüya tabirleri kaynaklarına göre Nablusî (rh.a) demiştir ki: Tâbiri cihetinden farenin dişisi ile erkeği arasında fark yoktur. Bir kimse kendisinin fare avladığını ve ona mâlik olduğunu görse, içi bozuk bir kadına delâlet eder. Zira fare kötü ve fitneci bir kadındır.
 • Rüyada evinde nice nice farelerin olduğunu görmek, o kimsenin evine kendilerinde hayır ve bereket olmayan kadınların girmesine işarettir. Yine bir kişinin kendi elbisesinde veya yatağında bir fare görmesi, işlerine karışan hayırsız bir kadına delâlet eder.
 • Rüyada bir fare öldürdüğünü görmek, kötü ve huysuz bir kadına galip gelmeye işarettir. Bir adamın rüyada farelere ok veya taş attığını görmesi, kötü bir kadının gıybetini yapmaya işarettir veya onunla kötü bir şey hakkında muhabbete delâlet eder. Rüyada bir fareyi avladığını görmek de, yine bir kadına hile ederek onu avlamaya işarettir.
 • Rüyada fare görmek, fesadçı bir kimseye yorumlanır. Çok fare, rızka yorumlanır. Rüyada evinde farelerin oynaştığını gören, kimsenin rızkı çok olur. Çünkü fareler rızık olan yerde oynaşır.
 • Evin içinde farelerin oynadığını gören kimse, o sene içinde ucuzluk ve bolluğa erişir.
 • Beyaz ve siyah fareler, gündüz ve geceye yorumlanır. Bir kimsenin gündüz uykusunda fareyi sabahtan akşama kadar durmadan gezinirken görmesi, ömrünün uzunluğuna yorumlanır. Bir kimsenin rüyada bir farenin bir şeyi deldiğini görmesi, ev soyan bir hırsıza yorumlanır. Bundan dolayı rüya sahibinin dikkatli ve tedbirli olması gerekir.
 • Bir kimsenin rüyada harap bir yerde veya bir kuyuda beyaz ve siyah olmak üzere çokça fare görmesi, o kimsenin ömrünün noksanlığına yorumlanır.
 • Rüyasında fare öldürdüğünü gören kimse, kötü bir kimseye galip gelir.
 • Rüyada küçük fare görmek, gizli çalışan ve küçük zararlar veren bir kimseye yorulur.
Web sitemizde islami rüya tabirleri kaynaklarından edindiğimiz bilgileri biraraya getirerek sizlerle paylaşıyoruz

Rüyada Dabbağ Görmek

Rüya Tabirleri
Rüyada Dabbağ görmek, Nedir? "Dabbağ" aslında "dabak" gelir dabak ham deriyi işlemek kullanılabilir hale getirmektir. dabbağ da bu işi yapan kimsedir. Rüya Tabirleri olarak değerlendirmeyi de aşağıda yapalım.
 • Rüyada dabbağ görmek, kan alan kimse ile yorumlanır. Çünkü dabbağcı hayvan derilerini ıslah eder, kan alıcı kişi de insanın vücudunu afiyete kavuşturur.
 • Bir kimsenin rüyada bir doktoru dabbağcı olarak görmesi, o doktorun tıp ilminde mahir ve üstad olmasına ve elinden birçok hastanın şifa bulması yorumları getirilir..
 • Bazı kere de dabbağcı görmek, ıslah edici bir adama işarettir. Rüyada kendini bir deri fabrikası içinde görmek, bir hastayı ziyaret edeceğine alâmettir. Yine rüyada dabbağ görmek, insanları iyilikle yola getiren bir adama işarettir.
 • Dabakçı, eğer dünya işlerine alâmet ise, rüya sahibinin tehlikeden selâmet bulacağına; eğer din işlerine delâlet ediyorsa, bu kere de kıtlık ve yoksulluk içindeki bir fakire yemek yedireceğine delâlet eder.
 • Rüyada dabbağ görmek sağlık memura ile yorumlanır. Rüyasında bir dabbağın deri işlediğini görmek, yakında bir ameliyat geçireceğine veya bir akrabasının ameliyat olacağına delalet eder. Kendisini bir deri fabrikasında görmek, bir hastasını ziyaret edeceğine; dabbağla konuştuğunu görmek evine bir hastası için bir doktor davet edeceğine işarettir.
 • Rüyada dabbağ görmek, halkı iyilikle yola getiren bir kişiye, bir rivayete göre de, mirasları bölen bir kişiye işarettir.
Rüya Tabirleri sözlüğürüya tabiri ve rüya yorumları kaynaklarından anladığım kadarıyla kişiden kişiye farklılık gösterebilir rüya tabirleri. Hatta aynı rüya dahi olsa farklı kişiler için farklı tabir edilebilir.